REGULAMIN QUESTINGU
„WYZWANIE LEŚNYCH SKRZATÓW”

Organizatorzy

1. Organizatorem Questingu (zwanej dalej „Grą”) są Domki w Kasinie.

2. Gra organizowana jest dla klientów i sympatyków obiektu.

Uczestnicy

3. Uczestnicy startują w Grze indywidualnie.

4. Uczestnicy nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze.

5. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.

6. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Gry ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani opieki medycznej.

7. Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Grze powinny przebywać pod Opieką Opiekunów Prawnych.

Zasady Gry

8. Gra realizowana jest w trybie ciągłym na terenie Domków w Kasinie oraz najbliższej okolicy.

9. Gra składa się z 10 zadań umieszczonych na tablicach.

10. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie wszystkich zadań, ich rozwiązanie i dostanie się do skrzaciego skarbca.

11. Karty Gry dostępne są w domkach dla klientów Domków w Kasinie.

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów transportu i podróży.

13. Udział w grze jest związany z wysiłkiem fizycznym.

14. Zabrania się zabierania, przenoszenia oraz niszczenia tablic oraz innych elementów Gry. W przypadku stwierdzenia braków należy je niezwłocznie zgłosić Organizatorowi questingu.

15. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, Organizator pociągnie Uczestnika do odpowiedzialności za wyrządzone szkody i obciąży kosztami naprawy Gry.

16. Uczestnicy Gry zobowiązują się być dla siebie mili i nie przeszkadzać sobie w grze.

17. Udział w Grze jest równoznaczny z potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Nagrody

18. Drobne upominki czekają jedynie na klientów Domków w Kasinie. Do ich otrzymania konieczne jest wykonanie Zadania Specjalnego (dostępne po otwarciu Skrzaciego Skarbca).

19. Po otwarciu Skrzaciego Skarbca należy postępować zgodnie z instrukcją w nim zawartą.

20. Najlepsza nagrodą za Udział w Wyzwaniu Leśnych Skrzatów jest pokonane Nudy :)

Postanowienia końcowe

21. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www Organizatora oraz na terenie Domków w Kasinie.

22. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zarezerwuj pobyt

Gwarancja najlepszej oferty cenowej

Rezerwuj bezpośrednio

na stronie najtaniej!
Przyjazd
Wyjazd
Sprawdź termin
Kasina Wielka
Toruń
Gdańsk
7h, 660km
Poznań
6.5h, 510km
Warszawa
4.5h, 340km
Wrocław
4h, 320km
Kraków 1h, 45km
Wieliczka 45 min, 37km
Zakopane 1.2h, 65km
Bukowina 1h, 64km
© 2024
Domki w Kasinie
Domki w górach na wynajem